نمایش 1–12 از 22 نتیجه

نمایش 9 24 36

نمایش 1–12 از 22 نتیجه

سروو SAM – Servo Motor 7500W – 1500RPM (ترمزدار)

110,166,000 تومان
 • کد تجاری درایو: SD-S175003
 • کد تجاری موتور: 180SM-7500C1Z
 • توان: 7500 وات
 • نوع انکودر: ابسولوت
 • سرعت نامی: 1500 دور در دقیقه
 • حداکثر سرعت قابل تحمل موتور : 5000 دور در دقیقه
 • ترمز: دارد
 • برق ورودی: 380 ولت سه فاز
 • رزولوشن انکودر: 17 بیت
 • گشتاور نامی: 48 نیوتون متر
 • حداکثر گشتاور قابل تحمل: 96 نیوتون متر
 • تعداد پوزیشن داخلی: 16 عدد
 • تعداد سرعت داخلی: 4 عدد
 • سایز فلنج: 180
 • قطر شفت: 42 میلی متر
 • طول کابل انکودر و قدرت: 3 متر
 • درجه حفاظت: IP65

سروو SAM – Servo Motor 7500W – 1500RPM (بدون ترمز)

96,000,000 تومان
 • کد تجاری درایو: SD-S175003
 • کد تجاری موتور: 180SM-7500C1
 • توان: 7500 وات
 • نوع انکودر: ابسولوت
 • سرعت نامی: 1500 دور در دقیقه
 • حداکثر سرعت قابل تحمل موتور : 5000 دور در دقیقه
 • ترمز: ندارد
 • برق ورودی: 380 ولت سه فاز
 • رزولوشن انکودر: 17 بیت
 • گشتاور نامی: 48 نیوتون متر
 • حداکثر گشتاور قابل تحمل: 96 نیوتون متر
 • تعداد پوزیشن داخلی: 16 عدد
 • تعداد سرعت داخلی: 4 عدد
 • سایز فلنج: 180
 • قطر شفت: 42 میلی متر
 • طول کابل انکودر و قدرت: 3 متر
 • درجه حفاظت: IP65

سروو SAM – Servo Motor 5500W – 1500RPM (ترمزدار)

97,600,000 تومان
 • کد تجاری درایو: SD-S155003
 • کد تجاری موتور: 180SM-5500C1Z
 • توان: 5500 وات
 • نوع انکودر: ابسولوت
 • سرعت نامی: 1500 دور در دقیقه
 • حداکثر سرعت قابل تحمل موتور : 2000 دور در دقیقه
 • ترمز: دارد
 • برق ورودی: 380 ولت سه فاز
 • رزولوشن انکودر: 17 بیت
 • گشتاور نامی: 35 نیوتون متر
 • حداکثر گشتاور قابل تحمل: 87.5 نیوتون متر
 • تعداد پوزیشن داخلی: 16 عدد
 • تعداد سرعت داخلی: 4 عدد
 • سایز فلنج: 180
 • قطر شفت: 42 میلی متر
 • طول کابل انکودر و قدرت: 3 متر
 • درجه حفاظت: IP65

سروو SAM – Servo Motor 5500W – 1500RPM (بدون ترمز)

82,655,000 تومان
 • کد تجاری درایو: SD-S155003
 • کد تجاری موتور: 180SM-5500C1
 • توان: 5500 وات
 • نوع انکودر: ابسولوت
 • سرعت نامی: 1500 دور در دقیقه
 • حداکثر سرعت قابل تحمل موتور : 2000 دور در دقیقه
 • ترمز: ندارد
 • برق ورودی: 380 ولت سه فاز
 • رزولوشن انکودر: 17 بیت
 • گشتاور نامی: 35 نیوتون متر
 • حداکثر گشتاور قابل تحمل: 87.5 نیوتون متر
 • تعداد پوزیشن داخلی: 16 عدد
 • تعداد سرعت داخلی: 4 عدد
 • سایز فلنج: 180
 • قطر شفت: 42 میلی متر
 • طول کابل انکودر و قدرت: 3 متر
 • درجه حفاظت: IP65

سروو SAM – Servo Motor 4400W – 1500RPM (ترمزدار)

83,875,000 تومان
 • کد تجاری درایو: SD-S144003
 • کد تجاری موتور: 180SM-4400C1Z
 • توان: 4400 وات
 • نوع انکودر: ابسولوت و Multi Turn
 • سرعت نامی: 1500 دور در دقیقه
 • حداکثر سرعت قابل تحمل موتور : 2000 دور در دقیقه
 • ترمز: دارد
 • برق ورودی: 380 ولت سه فاز
 • رزولوشن انکودر: 17 بیت
 • گشتاور نامی: 28.4 نیوتون متر
 • حداکثر گشتاور قابل تحمل: 71 نیوتون متر
 • تعداد پوزیشن داخلی: 16 عدد
 • تعداد سرعت داخلی: 4 عدد
 • سایز فلنج: 180
 • قطر شفت: 42 میلی متر
 • طول کابل انکودر و قدرت: 3 متر
 • درجه حفاظت: IP65

سروو SAM – Servo Motor 4400W – 1500RPM (بدون ترمز)

73,383,000 تومان
 • کد تجاری درایو: SD-S144003
 • کد تجاری موتور: 180SM-4400C1
 • توان: 4400 وات
 • نوع انکودر: ابسولوت و Multi Turn
 • سرعت نامی: 1500 دور در دقیقه
 • حداکثر سرعت قابل تحمل موتور : 2000 دور در دقیقه
 • ترمز: ندارد
 • برق ورودی: 380 ولت سه فاز
 • رزولوشن انکودر: 17 بیت
 • گشتاور نامی: 28.4 نیوتون متر
 • حداکثر گشتاور قابل تحمل: 71 نیوتون متر
 • تعداد پوزیشن داخلی: 16 عدد
 • تعداد سرعت داخلی: 4 عدد
 • سایز فلنج: 180
 • قطر شفت: 42 میلی متر
 • طول کابل انکودر و قدرت: 3 متر
 • درجه حفاظت: IP65

سروو SAM – Servo Motor 2800W – 1500RPM (ترمزدار)

61,671,000 تومان
 • کد تجاری درایو: SD-S128001
 • کد تجاری موتور: 130SM-2800C1Z
 • توان: 2800 وات
 • نوع انکودر: ابسولوت و Multi Turn
 • سرعت نامی: 1500 دور در دقیقه
 • حداکثر سرعت قابل تحمل موتور : 3000 دور در دقیقه
 • ترمز: ندارد
 • برق ورودی: 220 ولت تک فاز
 • رزولوشن انکودر: 17 بیت
 • گشتاور نامی: 17.8 نیوتون متر
 • حداکثر گشتاور قابل تحمل: 53.4 نیوتون متر
 • تعداد پوزیشن داخلی: 16 عدد
 • تعداد سرعت داخلی: 4 عدد
 • سایز فلنج: 130
 • قطر شفت: 22 میلی متر
 • طول کابل انکودر و قدرت: 3 متر
 • درجه حفاظت: IP65

سروو SAM – Servo Motor 2800W – 1500RPM (بدون ترمز)

51,362,000 تومان
 • کد تجاری درایو: SD-S128001
 • کد تجاری موتور: 130SM-2800C1
 • توان: 2800 وات
 • نوع انکودر: ابسولوت و Multi Turn
 • سرعت نامی: 1500 دور در دقیقه
 • حداکثر سرعت قابل تحمل موتور : 3000 دور در دقیقه
 • ترمز: ندارد
 • برق ورودی: 220 ولت تک فاز
 • رزولوشن انکودر: 17 بیت
 • گشتاور نامی: 17.8 نیوتون متر
 • حداکثر گشتاور قابل تحمل: 53.4 نیوتون متر
 • تعداد پوزیشن داخلی: 16 عدد
 • تعداد سرعت داخلی: 4 عدد
 • سایز فلنج: 130
 • قطر شفت: 22 میلی متر
 • طول کابل انکودر و قدرت: 3 متر
 • درجه حفاظت: IP65

سروو SAM – Servo Motor 2300W – 1500RPM (ترمزدار)

49,227,000 تومان
 • کد تجاری درایو: SD-S123001
 • کد تجاری موتور: 130SM-2300C1Z
 • توان: 2300 وات
 • نوع انکودر: ابسولوت و Multi Turn
 • سرعت نامی: 1500 دور در دقیقه
 • حداکثر سرعت قابل تحمل موتور : 3000 دور در دقیقه
 • ترمز: دارد
 • برق ورودی: 220 ولت تک فاز
 • رزولوشن انکودر: 17 بیت
 • گشتاور نامی: 14.6 نیوتون متر
 • حداکثر گشتاور قابل تحمل: 43.8 نیوتون متر
 • تعداد پوزیشن داخلی: 16 عدد
 • تعداد سرعت داخلی: 4 عدد
 • سایز فلنج: 130
 • قطر شفت: 22 میلی متر
 • طول کابل انکودر و قدرت: 3 متر
 • درجه حفاظت: IP65

سروو SAM – Servo Motor 2300W – 1500RPM (بدون ترمز)

39,772,000 تومان
 • کد تجاری درایو: SD-S123001
 • کد تجاری موتور: 130SM-2300C1
 • توان: 2300 وات
 • نوع انکودر: ابسولوت و Multi Turn
 • سرعت نامی: 1500 دور در دقیقه
 • حداکثر سرعت قابل تحمل موتور : 3000 دور در دقیقه
 • ترمز: ندارد
 • برق ورودی: 220 ولت تک فاز
 • رزولوشن انکودر: 17 بیت
 • گشتاور نامی: 14.6 نیوتون متر
 • حداکثر گشتاور قابل تحمل: 43.8 نیوتون متر
 • تعداد پوزیشن داخلی: 16 عدد
 • تعداد سرعت داخلی: 4 عدد
 • سایز فلنج: 130
 • قطر شفت: 22 میلی متر
 • طول کابل انکودر و قدرت: 3 متر
 • درجه حفاظت: IP65

سروو SAM – Servo Motor 1800W – 1500RPM (ترمزدار)

40,870,000 تومان
 • کد تجاری درایو: SD-S118001
 • کد تجاری موتور: 130SM-1800C1Z
 • توان: 1800 وات
 • نوع انکودر: ابسولوت و Multi Turn
 • سرعت نامی: 1500 دور در دقیقه
 • حداکثر سرعت قابل تحمل موتور : 3000 دور در دقیقه
 • ترمز: دارد
 • برق ورودی: 220 ولت تک فاز
 • رزولوشن انکودر: 17 بیت
 • گشتاور نامی: 11.5 نیوتون متر
 • حداکثر گشتاور قابل تحمل: 28.7 نیوتون متر
 • تعداد پوزیشن داخلی: 16 عدد
 • تعداد سرعت داخلی: 4 عدد
 • سایز فلنج: 130
 • قطر شفت: 19 میلی متر
 • طول کابل انکودر و قدرت: 3 متر
 • درجه حفاظت: IP65

سروو SAM – Servo Motor 1800W – 1500RPM (بدون ترمز)

34,770,000 تومان
 • کد تجاری درایو: SD-S118001
 • کد تجاری موتور: 130SM-1800C1
 • توان: 1800 وات
 • نوع انکودر: ابسولوت و Multi Turn
 • سرعت نامی: 1500 دور در دقیقه
 • حداکثر سرعت قابل تحمل موتور : 3000 دور در دقیقه
 • ترمز: ندارد
 • برق ورودی: 220 ولت تک فاز
 • رزولوشن انکودر: 17 بیت
 • گشتاور نامی: 11.5 نیوتون متر
 • حداکثر گشتاور قابل تحمل: 28.7 نیوتون متر
 • سایز فلنج: 130
 • قطر شفت: 22 میلی متر
 • طول کابل انکودر و قدرت: 3 متر
 • درجه حفاظت: IP65

تمام سرووهای SAM جهت ثبت سفارش در این دسته در اختیار شما هستند.